Stat unitar - stadopedie

Un stat unitar este cea mai simplă formă de organizare teritorială. Ea întruchipează ideile clasice despre unificarea politică a națiunii sub o singură autoritate. În această formă, o singură entitate posedă statalitate - suveranul însuși. Este singurul centru politic al societății. Numai este inerentă suveranității statului.Suveranitatea unică a statului este confirmată de legea fundamentală, constituția. Legea fundamentală stabilește o statalitate exclusivă și indivizibilă în întreaga țară. Teritoriile care fac parte dintr-un stat unitar nu au independență politică, nu sunt de încredere.

Desigur, dreptul de secesiune (separare) asupra teritoriilor nu este recunoscut. Vorbim despre interzicerea secesiunii teritoriilor și nu a comunităților care locuiesc acolo. Dacă comunitatea locală dobândește proprietățile poporului, națiunea, cererile de recunoaștere internațională, apoi normele juridice internaționale privind dreptul popoarelor la autodeterminare, la propria lor statalitate națională, intră în vigoare. În acest caz, desigur, poate exista o segregare și chiar o separare completă a statului creat efectiv de popor.

De exemplu, arabii care trăiesc pe malul vestic al râului Iordan, au insistat asupra dreptului lor la autodeterminare. Este posibil ca independența lor să ia forma statului și va duce la izolarea de Israel. Atâta timp cât comunitatea teritorială a oamenilor prin forță a armelor sau a luptei politice nu dovedește că este un popor, se consideră că statul unitarian rămâne o formă de organizare a unui popor unic, chiar multinațional. Și statutul teritoriilor nu este o formă care exprimă suveranitatea. Până atunci, dreptul de separare a teritoriului de stat nu există în mod legal.

Într-un stat unitar față de comunitățile locale, atingerea statutului poporului nu este atât de ușoară. De exemplu, în art. 3 din Constituția franceză prevede: "Suveranitatea națională aparține poporului". Nici o parte a poporului "nu își poate asuma realizarea". Astfel, un stat unitar în principiu neagă existența unor purtători de suveranitate, cu excepția unui singur popor (sau a unui singur monarh).Forma unitară restrânge drepturile teritoriilor și ale corpurilor lor, în principal prin rezolvarea afacerilor locale. De obicei, teritoriile nu au dreptul de a participa la politica de stat. "Dacă instituțiile locale urmează să devină politice, aceasta va duce la fragmentarea statului". Chiar și în statele libere nu li se permite să-și exprime opiniile asupra problemelor politice, pentru că acest lucru distorsionează adevăratul lor înțeles ... "

Nu este deloc necesar din punct de vedere politic ca administrația să devină centralizată din punct de vedere administrativ. În această formă de asistență pentru cetățeni, asociații obștești și alte subiecte, pot fi recunoscute diverse drepturi și libertăți. Nu sunt o excepție și un teritoriu. Drepturile teritoriilor într-un stat unitar sunt mai mult sau mai puțin extinse, până la autoguvernarea locală. Cu toate acestea, aceste puteri, libertăți și privilegii locale aparțin teritoriilor care nu sunt conforme cu propriul drept, ci sunt dobândite în virtutea unei legi promulgate de stat. Poziția legală cea mai liberă a teritoriilor poate fi statistica unei entități juridice, iar în majoritatea cazurilor organele administrative sunt subordonate administrativ guvernului.

Se creează un sistem de organe de stat superioare. Ele sunt doar instituții centrale, politice - șeful statului, guvernul, parlamentul, instanțele judecătorești supreme. Instituțiile reprezentative și administrative ale teritoriului nu se numără printre cele mai înalte organe de stat.

Un sistem unificat de legislație operează într-un stat unitar. Numai actele autorităților centrale au rangul de lege - un act de putere supremă. Acest lucru nu exclude dreptul organelor locale de a exercita o reglementare juridică în probleme de importanță locală. Cu toate acestea, actele lor sunt subordonate, emise în cadrul competenței stabilite de stat și nu pot contrazice legea.

Sistemele de impozitare aplicate în statele unitare diferă. Cu toate acestea, dreptul de monopol primar de impozitare aparține statului, și nu teritoriului. Colectarea taxelor locale, de regulă, este permisă cu sancțiunea statului. Teritoriile, spre deosebire de stat, nu au dreptul, la discreția lor, de a stabili și colecta impozite.

Într-un stat unitar, se creează o singură cetățenie (subordonare). Persoanele care locuiesc pe teritoriu nu sunt cetățeni, ci locuitori. Astfel de concepte ca cetățenii provinciei, provinciilor și orașelor nu sunt folosite, dacă nu să numere cetățenia simbolică și onorabilă.

De obicei, un stat unitar instituie un singur sistem judiciar. Ulterior, totuși, va fi posibil să se evite faptul că state individuale unice din punct de vedere politic adaugă excepții de la această regulă, precum și altele pentru care au fost eliminate.

Forma unitară a statalității este larg răspândită. Este folosit de majoritatea țărilor din Europa de Vest, Central și de Est, Africa, multe state din alte părți ale lumii.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: