Cadastrul funciar este un set sistematizat de informații despre naturale, economice și legale

Land Cadastru de Stat este un set sistematizat de informații obținute ca urmare a înregistrării cadastrale de stat a terenurilor.Stocuri de resurse naturale

Înregistrarea cadastrală de stat a terenurilor este însoțită de atribuirea fiecărei ... Obiectul cadastrului funciar de stat este un teren - parte a suprafeței terenului.

În conformitate cu acestea, evaluarea cadastrală a terenurilor este efectuată de Serviciul federal de cadastru funciar. organele sale teritoriale și organizațiile aflate sub jurisdicția lor.

Datele cadastrelor servesc la asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale și a protecției ... Cadastrul funciar de stat. Compoziția datelor care trebuie obținute la administrare.Înregistrează-te terenurilor pe clase, în funcție de fertilitatea (pentru tipul de culturi semănate), apropierea de piețe, comercializarea produselor, etc. Acesta servește drept bază pentru estimarea mediei.

Cei mai tipici indicatori normativi folosiți pentru evaluarea terenurilor. sunt prețul normativ al terenului și valoarea cadastrală a terenului.

1. Înregistrarea și menținerea cadastrului resurselor naturale. ... Land Cadastrul de Stat conține un sistem de informații și documente necesare privind regimul juridic al terenurilor. distribuția lor prin.

Cadastrul de stat al apei este un set de date privind corpurile de apă, resursele lor de apă, utilizarea corpurilor de apă și utilizatorii de apă.

Baza cadastrului urbanistic de planificare a tuturor nivelurilor este documentația urbanistică corespunzătoare și cadastrul funciar de stat.Trimiteți-le prietenilor: