Rezumatul modului în care psihicul, conștiința și inconștientul se relaționează unul cu celălalt - kalitva albă -

Psihicul apare într-o anumită etapă a evoluției biologice. Este o proprietate a unei materii foarte organizate. Cu cât este mai complex organismul animal, cu atât este mai perfectă reflectarea lumii din jurul lui. Adecvarea reflecției depinde în primul rând de structura organelor de simț și a sistemului nervos. În sistemul nervos, celulele și țesuturile, care se specializează în îndeplinirea funcțiilor de reflexie strict definite, sunt alocate treptat. Pentru stadiul cel mai de jos al dezvoltării animalelor, sistemul nervos în rețea este caracteristic, la următoarea etapă a evoluției celulele nervoase sunt organizate nu numai în rețea, ci și în noduri (ganglioni). Deci, există un sistem nervos ganglionar. Cel mai înalt tip de sistem nervos este sistemul nervos tubular. Vertebratele dezvoltă măduva spinării și creierul, care formează sistemul nervos central. Cu cât este mai complex sistemul nervos, cu atât este mai perfectă psihicul. Există o tranziție treptată de la comportamentul selectiv pasiv al animalului la adaptarea sa activă și flexibilă la condițiile în continuă schimbare ale mediului extern. Odată cu apariția psihicului, relația dintre organism și lumea înconjurătoare a început să se realizeze pe baza nu numai reflexelor necondiționate, ci și condiționate.


[Sms]


Schimbând și devenind tot mai complex, reflecția mentală dobândește o formă calitativ nouă - o formă de conștiință; este ciudat numai pentru om. Conștiința este rezultatul ontogenezei, determinată de două condiții: factorii morfogenetici și modul de viață social al unei persoane. Dacă un animal posedă doar o gândire practică, dacă operează numai în situația clar percepută, comportamentul uman se caracterizează prin abilitatea de a se abate de la această situație și de a anticipa consecințele care ar putea apărea în legătură cu această situație. Dacă animalele nu trăiesc într-o lume a lucrurilor permanente și activitățile lor instrumentale nu sunt realizate colectiv, atunci omul este capabil să creeze și să păstreze instrumentele. Și numai pentru activitatea mentală a omului se caracterizează transferul experienței sociale.

Conștiința umană are următoarele calități psihologice: diferența dintre subiect și obiect, intenționalitate, activitate, oferirea unei activități de stabilire a obiectivelor, abilitatea de a reflecta, de a observa. Condiția pentru formarea și manifestarea tuturor acestor caracteristici specifice ale conștiinței este limba.

Conștiința este o formare structurală complexă. Elementele sale principale sunt conștiința de sine, manifestată ca autocunoaștere, stima de sine și auto-control, emoții, voință, cunoaștere.

Fiind forma principală a psihicului uman, însă, conștiința nu o epuizează. O persoană are, de asemenea, fenomene și procese mentale nerecunoscute. Spre deosebire de conștiința în inconștient, realitatea reflectată se îmbină cu experiența subiectului, prin urmare, în inconștient nu există un control arbitrar al acțiunilor efectuate de subiect și o evaluare reflexivă a rezultatelor lor. [/ sms]Trimiteți-le prietenilor: