Legalizarea traducerii

Mărturisind autenticitatea semnăturii traducătorului, notarul trebuie să aibă informații despre cunoștințele interpretului despre limba străină relevantă, care, de regulă, este confirmată de o diplomă de învățământ lingvistic superior. Lista de documente specifice cerute de un notar care atestă autenticitatea semnăturii traducătorului pe document și care ar putea fi confirmată de nivelul profesional și educațional al traducătorului nu este inclusă în legislație. Cetățenia străină și / sau reședința în țara în cauză a unei persoane care solicită rolul unui interpret pentru un notar, de regulă, nu sunt suficiente motive pentru a-și asuma nivelul necesar de cunoaștere a unei limbi străine.


Codul de procedură de arbitraj al interpretului Federației Ruse este definit ca "o persoană fluentă a limbii, a cărei cunoaștere este necesară pentru traducerea în procesul de judecată și este introdusă de instanța de arbitraj pentru a participa la procesul de arbitraj". Astfel, orice indicație potrivit căreia un interpret trebuie să aibă o anumită calificare, educație, specialitate nu este stabilit prin lege.

Cu toate acestea, notarul trebuie să fie convins de disponibilitatea cunoștințelor și abilităților necesare unei persoane pentru a face o traducere adecvată și corectă. În practică, în absența unei certificări speciale a traducătorilor, precum și a instituției traducătorilor autorizați, singurul criteriu care permite să se concluzioneze că există astfel de cunoștințe și calificări este o diplomă privind educația lingvistică superioară.

În practica judiciară este permisă folosirea ca interpreți nu numai a persoanelor cu educație adecvată, ci și a altor cetățeni, cu condiția să se asigure caracterul adecvat și exactitatea traducerii. În orice caz, judecătorul, anchetatorul și procurorul trebuie să se asigure că persoana desemnată de interpret are limbi străine și rusești, în măsura necesară pentru a asigura traducerea adecvată și completă.Traducerea este, de asemenea, necesară în cazul mărfurilor de origine străină. Conform paragrafului 1 al art. 8 din Legea privind protecția drepturilor consumatorilor, consumatorul are dreptul să ceară furnizarea informațiilor necesare și fiabile despre producător (interpret, vânzător), modul de funcționare a acestuia și bunurile (lucrările, serviciile) vândute de acesta. Informațiile specificate sunt prezentate într-o formă clară și accesibilă consumatorului în limba rusă.

Elementele de bază ale legislației rusești privind notarii nu reglementează procedura de mărturisire a corectitudinii traducerii și dovada autenticității semnăturii traducătorului. Ele conțin doar o indicație a posibilității de a efectua astfel de acte notariale. Procedura de îndeplinire a acestora este determinată de recomandările metodologice privind comiterea anumitor tipuri de acte notariale de către notarii Federației Ruse.

În cazul în care actele notariale (certificat tranzacției, mărturia de copii fidelitate, etc.), în același timp, a comis și traducerea într-o altă limbă, textul este plasat pe o singură foaie cu originalul: ambele părți texte de alta, pe o singură pagină împărțită printr-o bară verticală, astfel încât textul original a fost plasat pe partea stângă, iar traducerea în dreapta. Traducerea trebuie făcută din întregul text al documentului tradus și se încheie cu semnături. Sub traducere, semnătura traducătorului este plasată. De identificare etichetă este prezentată sub textul documentului și traducerea cu ea.

Traducerea plasată pe o foaie separată de original este atașată documentului original, cusută și sigilată de semnătura și sigiliul notarului, adică se execută în conformitate cu regulile de certificare a documentelor, stabilite pe mai multe pagini separate.

Astfel, recomandările metodologice permit două modalități de prelucrare a traducerii documentului în scopul certificării notariale ulterioare a autenticității semnăturii traducătorului pe document:
- originală, apoi tradusă;
- prezentarea simultană a textului original și traducerea acestuia în două coloane pe o singură pagină.

+ știri și evenimenteArticole similare

Trimiteți-le prietenilor: