Schimbul de cursuri și proiecte de diplomă (scrierea la ordine de teză, teză, cursuri 1

1) Convenția de la Viena se aplică numai contractelor internaționale de vânzare. Natura sa internațională dobândește tranzacția menționată în cadrul convenției în cazul în care părțile " cumpărarea și vânzarea pe teritoriul diferitelor state părți la Convenție (art. 1, alin. 1, n. a). Convenția poate fi utilizată și în cazul în care relațiile unui contract internațional de vânzare, în conformitate cu normele de drept internațional privat de lex fori legea a cel puțin una dintre țările participante la Convenție (art. 1, alin. 1, p. B).2) Convenția nu se aplică contractelor de vânzare cu participarea consumatorilor care achiziționează bunuri pentru nevoi personale.

3) Aplicarea Convenției este determinată în întregime în conformitate cu voința părților din contractul de vânzare a bunurilor. Părțile au dreptul să excludă cererea, menționând în mod clar în contract o dispoziție privind neaplicarea Convenției. Referirea în contract numai la legea țării parte la Convenție în ansamblu implică aplicarea Convenției ca o lege specială care reglementează aceste relații juridice.4) Obiectul reglementării juridice a Convenției nu include toate aspectele legate de relațiile juridice care decurg din contractele de vânzare internațională a mărfurilor. Convenția reglementează numai problemele de încheiere a unor astfel de tratate, precum și drepturile și obligațiile părților față de acestea.

5) Problemele care nu sunt reglementate de Convenție vor fi soluționate în conformitate cu regulile de drept care vor fi aplicate din cauza conflictului de legi.

1) Convenția se bazează pe modelul general acceptat, conform căruia acceptarea fără restricții a unei oferte suficient de clare conduce la încheierea unui contract.

2) Absența în ofertă a valorii bunurilor sau a prevederilor care permit determinarea acestei valori reprezintă baza pentru recunoașterea ofertei ca nevalabilă.

3) Orice abatere semnificativă de la termenii ofertei transformă acceptarea acesteia într-o ofertă nouă contra.

4) Tacerea ca atare nu poate fi considerată un motiv pentru a crede că partidul intenționează să încheie un tratat.

3. Partea materială a contractului de vânzareArticole similare

Trimiteți-le prietenilor: