Legea lui Hessian

Enthalpiile multor reacții nu pot fi determinate experimental, deoarece nu pot fi efectuate în condiții de laborator. avemRezultatul obținut arată că entalpia molar standard pentru etapa B2 poate fi calculată din entalpia molară standard, de formare a reactanților și a produselor. Entalpia molar standard, de formare a oricărui element liber prin definiție zero și, prin urmare, în expresia de mai sus nu este necesară includerea entalpia molară standard formării de oxigen.

O relație analogică poate fi derivată pentru orice reacție chimică. Dacă indicăm prin H ° t este entalpia molară standard a unei reacții arbitrare, apoi în forma generală se poate scrie(Literă grecească S (Sigma) înseamnă operațiunea însumare matematică. Sumele din ecuația (12) ar trebui să fie luate în considerare este numărul de moli din fiecare reactant și produs, care corespunde stoichiometric ecuația (echilibrată) care descrie reacția avută în vedere.)

Ecuația (12) este cea mai comună formulă matematică a legii lui Hess.

Informațiile pe care le-am tratat în exemplul de mai sus pot fi reprezentate grafic utilizând diagrama de entalpie (Figura 5.10). Nivelul superior din această diagramă se numește nivelul de referință. Aceasta corespunde valorii entalpiei H ° = 0 și reprezintă condițional elemente libere în stările lor standard. Pentru reacțiile endoterme, nivelul inițial este situat în partea de jos a diagramei.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: