Culminare traducere în engleză, exemple, transcriere, pronunție

culminarea climaxului vânzărilor - vânzării

- culminare | ˌkʌlmɪneɪʃn | - culminarea. punctul culminant, punctul cel mai înalt, zenitul

culminare la miezul nopții - culminare la miezul nopții


- acme | ækmi | Este vârful. cel mai înalt punct, culminarea. punctul culminant
- superlativ | suːpɜːrlətɪv | - un grad excelent, cel mai înalt punct, culminarea. vârf

Vezi de asemenea

culminare - al șaptelea val
culminarea tranzitului lunii - lunii
culminarea lunii - tranzit lunar
culminarea piesei


culminarea pasajului stea-meridian al stelei
culminare mai mică - tranzit mai mic
culminarea locală - tranzitul local
culminare superioară - tranzit superior
culminarea tragediei - punctul de cotitură în / a / o tragedie
inferior culminare a lunii - tranzitul lunii mai mici

culminarea superioară a tranzitului lunii - lună de sus
trecând prin meridian; culminare de jos - inferior
culminarea unei tendințe îndelungate de creștere sau scădere a prețului; împușcă-te
instrument de tranzit meridian; trecând prin meridian; culminare - pasaj meridian
un punct de cotitură, un moment decisiv, o culminare, o criză, un punct de cotitură, unul critic. - luați punct
momentul principal, culminarea; cel mai important eveniment; cel mai reușit, luminos moment memorabil; punct înalt

Related cuvinte sau mai rar utilizate în sensulArticole similare

Trimiteți-le prietenilor: