Trei moduri de a obține legitimitate

Puterea legitimă este de obicei caracterizată drept și corectă. Legitimitatea este legată de credința majorității covârșitoare a populației că ordinul existent este cel mai bun pentru această țară.Însuși termenul de "legitimitate" este tradus din limba franceză drept "legalitate". Dar traducerea nu este în întregime precisă. Legalitatea se reflectă în termenul "legalitate". "Legitimitatea" și "legalitatea" sunt concepte apropiate, dar nu identice. Primul este mai evaluativ, etic, iar cel de-al doilea - legal.

Sociologul german binecunoscut, M. Weber, a evidențiat trei căi de obținere a legitimității, reflectând în special motivele de subordonare.

2. Legitimitatea legală sau rațională. Se bazează pe recunoașterea voluntară a normelor juridice stabilite pentru reglementarea relațiilor de guvernare și a subordonării. Cea mai dezvoltată formă a acestui tip de putere este statul constituțional, în care normele imparțiale indică în mod clar regulile funcționării sale. Pe de altă parte, aceste norme sunt deschise schimbărilor, pentru care există proceduri stabilite prin lege. În sistemele de acest fel, puterea elitei politice este legitimată de "împărăția legii". Pentru a-și justifica puterea, elita se referă la legislația actuală (Constituția).

Legitimitatea puterii nu se limitează la aceste trei tipuri clasice. Există și o altă legitimitate ideologică, de exemplu. Esența sa constă în justificarea puterii cu ajutorul ideologiei introduse în conștiința de masă. Ideologia justifică dreptul de a gestiona conformitatea puterii cu interesele poporului, națiunii sau clasei. Ideologia ideologică se bazează pe impactul asupra conștiinței și subconștientizării oamenilor prin metode de persuasiune și sugestie. Dar, spre deosebire de legitimitatea rațional-legală, atrăgând atenția asupra conștiinței, rațiunii, procesului ideologic-unidirecțional, care nu implică feedback, participarea activă a cetățenilor la dezvoltarea ideologiei.În a doua jumătate a secolului XX. multe state tinere în încercarea lor de a obține recunoașterea și sprijinul populației recurg la o legitimitate naționalistă sporită. Acest tip de legitimitate este, într-o măsură mai mare sau mai mică, inerent în multe state moderne.

Trebuie avut în vedere că tipurile de putere sunt asociate cu o realitate politică specifică. Sistemele politice existente sunt intersectarea tuturor celor trei tipuri, cu predominanța uneia dintre ele. De aceea, nu trebuie să confundăm tipurile de putere desemnate ca un concept teoretic, cu realitatea concretă a sistemelor politice, unde se manifestă doar parțial și în combinație. În același timp, fără separarea acestor tipuri ideale, înțelegerea sistemelor politice reale ar fi imposibilă.

Cercetătorii identifică mai multe surse de legitimitate.

1. Participarea cetățenilor la guvernare, care creează o implicare comună a oamenilor în politica urmărită de autorități, permite cetățenilor să se simtă într-o anumită măsură subiectul său.

2. Legitimitatea tehnocratică, adică legitimitatea prin activități economice, militare, educaționale, etc., de putere.

În acest caz, legitimitatea este în mod direct dependentă de succesul unor astfel de activități. Eșecurile slăbesc legitimitatea puterii și întăresc succesele (de exemplu, Japonia, Coreea de Sud, Singapore etc.).

3. Legitimitatea prin coerciție. Totul este îndreptat spre constrângere, dar formele sunt diferite. Ele se manifestă prin limitarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Cu cât coerciția este mai puternică, cu atât nivelul de legitimitate este mai scăzut. Putere - acesta este ultimul argument al puterii, cu care încearcă să-i exagereze legitimitatea.

Un loc important în funcționarea puterii este ocupat de problemele delegitimizării, agravarea cărora poate duce la o criză și chiar la prăbușirea regimului politic.

Principalele motive ale delegitimizării sunt următoarele:

a) contradicția dintre valorile universale predominante în societate și interesele egoiste ale elitei conducătoare;

b) contradicția dintre ideea democrației și practica socială și politică. Aceasta se manifestă printr-o încercare de a rezolva problemele prin forță, prin presarea mijloacelor de informare în masă;

c) absența în sistemul politic a unui mecanism de protecție a intereselor maselor;

d) creșterea birocratizării și a corupției;

e) naționalismul, separatismul etnic în statele multinaționale, manifestat prin respingerea puterii federale;

Acestea sunt cele mai importante probleme ale legitimității puterii, care în condițiile moderne devine extrem de importantă.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: