Trăsături individuale ale imaginației

Imaginația este o manifestare extrem de importantă a personalității. Imaginația diferă între oameni pe mai multe motive.

În primul rând, identitatea individuală este exprimată în strălucirea imaginilor, noutate, originalitate, precizie. Pentru unii oameni, imaginile imaginației sunt atât de vii, distincte încât pot concura cu imagini ale reprezentărilor de percepție și de memorie. L. Beethoven a reprezentat în mod clar și precis sunetul muzicii, fiind deja complet surd, putea crea operele sale magnifice. LN Tolstoi a recunoscut că a confundat evenimente, fapte, chipuri pe care le-a văzut cu cei care i-au creat imaginația.Luminozitatea, puterea imaginației este, de asemenea, condiționată în mare măsură de sfera emoțională. Imaginile luminoase, desenate de imaginație, apar adesea din cauza sensibilității crescute. Sentimentul de frică face ca o persoană să-și imagineze pericolele imaginare și, dimpotrivă, imaginația acestor pericole poate crește foarte mult sentimentul de frică. Oamenii cu imagini cu sensibilitate scăzută ale imaginației sunt de obicei palizi și slabi.

Există trăsături individuale, tipologice ale imaginației asociate cu specificitatea memoriei, percepției și gândirii omului.

Unii oameni pot fi dominate de o percepție concretă, figurativă a lumii, care stă intern în bogăția și diversitatea imaginației lor. Despre acești indivizi spun că au un tip artistic de gândire. Prin ipoteză, tipul artistic de gândire este asociat fiziologic cu dominarea emisferei drepte a creierului. Alții au o mare tendință să opereze pe simboluri, concepte abstracte. Acestea sunt persoane cu emisfera stângă dominantă a creierului.Diferențele individuale în imaginație pot fi determinate de gradul realismului lor, al adevărului. Deci, pentru unii este tipic să fantezi în domeniul ideilor nerealiste, în timp ce alții nu depășesc experiența obișnuită.

Lățimea imaginației este determinată de cercul acelor zone ale realității, ale căror imagini operează imaginația omului. Pentru persoanele cu o caracteristică imaginație largă de utilizarea simultană a reprezentări ale diferitelor sfere ale naturii în trecutul și viitorul său, trecutul și viața viitoare a istoriei umane, măruntaiele pământului și cerul înstelat, tehnologie și artă. Adesea, aici sunt atrase și imagini de ficțiune pură. Imaginația largă este de obicei bogată în conținut.

Caracteristica individuală a imaginației poate fi arbitraritatea, adică abilitatea de a subordona imaginația sarcinii prezentate, de a folosi pentru a obține rezultatul dorit. Oamenii cu o imaginație extrem de organizată, în ciuda diversității imaginilor emergente, nu pierd din vedere direcția principală a deciziei și cum îi atașează asociațiile care apar cu ele.

Imaginația neorganizată pierde, de regulă, rapid sarcina, ca direcția care stabilește fantezia, și începe să funcționeze ca o asociere gratuită, transformându-se într-un vis.

Ca o caracteristică individuală a imaginației poate servi ca un tip de senzoriale, care este operat în primul rând de o persoană (vizual, motor, etc.).

Explicațiile individuale ale imaginației creative pot fi, de asemenea, legate de stabilitatea acestui proces.

Imaginația este, de asemenea, determinată de sfera activității profesionale a unei persoane și de nevoile dominante.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: