Conflictele economice, conflictul social, sociologia

Numai de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. gânditorii au început să pună întrebări: de ce societatea "funcționează" în mod normal? De ce indivizii, care își urmăresc propriile interese și care posedă informații limitate, reușesc totuși să nu genereze haos, ci o societate organizată?Unul dintre cei mai pricepuți a fost Adam Smith. El a trăit într-o epocă în care chiar și oameni cu înaltă educație au crezut că numai datorită atenției vigilenței soților de stat societatea este menținută de la revenirea inevitabilă la o stare de tulburare și sărăcie. Adam Smith nu a fost de acord cu asta. Dar pentru a respinge opinia publică, a trebuit să descopere și să descrie mecanismul de coordonare socială, despre care credea că a acționat independent de sprijinul guvernului. Și mecanismul este atât de puternic încât acțiunile guvernamentale care s-au îndreptat împotriva lui au fost adesea aduse la zero.

Producția capitalistă rațională generează conflicte de două tipuri principale:

1) concurența între producătorii de bunuri;

2) coliziunea angajatorilor și angajaților.

Dacă forța de muncă este considerată o marfă, atunci ambele tipuri de conflicte sunt subspecii relațiilor într-un sistem comun, numit piață.

Conflictele de muncă și economice în cursul dezvoltării se pot dezvolta în cele politice. De exemplu, o grevă de muncitori dintr-o întreprindere mare sau dintr-o întreagă industrie, pornind de la motive pur economice, poate fi transformată într-o acțiune politică care cere demisia guvernului și a președintelui.

Dar viața economică este un joc în condiții de incertitudine. Principiile economice existente ajută la abordarea rațională a unei situații extrem de dificile, care se formează datorită interacțiunii a câtorva factori. Cu toate acestea, la suprafață există dificultăți în viața economică: recesiuni, inflație, șomaj în creștere etc.Conceptul de "justiție" pătrunde în întregul ansamblu de relații economice.

1. Pentru a distribui resurse, acestea trebuie să fie disponibile. În consecință, posibilitățile de alocare a resurselor depind de cantitatea de bogăție materială creată de societate într-o anumită perioadă

(produsul național brut) și cuantumul resurselor pe membru al societății (venit pe cap de locuitor). Acești indicatori depind în cele din urmă de eficacitatea producției sociale, care constă în disponibilitatea materiilor prime, calitatea și cantitatea muncii, nivelul tehnologic al producției și sistemul de management al producției. În același timp, lipsa resurselor poate fi cauzată atât de eficiența scăzută a producției sociale, cât și de nivelul relativ ridicat (supraestimat) al nevoilor în societate.

2. Problemele cele mai dificile sunt alocarea de resurse, deoarece conceptul de "justiție" în acest domeniu se datorează unui număr infinit de factori:

cu o evaluare publică a sistemului de distribuție și a funcționării sale, pe baza unor criterii juridice și morale (legalitate, justiție etc.).

În sociologie există concepte despre sărăcirea "absolută" și "relativă" a oamenilor.

Al doilea este un indicator al raportului veniturilor celor "săraci" și "bogați".

Pentru a estima raportul veniturilor dintre cei "săraci" și "bogați", se folosește de obicei așa-numitul coeficient decile. Acesta este un indicator al diferenței de venit între cei 10% dintre cei mai săraci membri ai acesteia. Depășind coeficientul de marcă 10, conform

Potrivit experților, în ultimii ani în societatea rusă acest indicator a dezvăluit următoarea dinamică:

Deci, putem identifica următoarele linii principale de contradicții care separă părțile aflate în conflict în conflictele economice:

1) între angajator și salariatul;

2) între întreprinderi și structurile guvernamentale care reglementează activitatea antreprenorială;

5) între centrul federal și regiuni, cauzate de problemele de distribuție și redistribuire a resurselor;

6) conflictele dintre țări în urmărirea intereselor economice.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: