Faza (metalurgie)

Faza metalurgică din punct de vedere fizic și chimic al unei părți omogene a sistemului (metal sau aliaj), având aceeași structură, structură, singura stare agregată și separată de restul sistemului prin interfață.De exemplu, metalul topit - un sistem monofazat, un amestec de două tipuri de compoziție și metal diferite structuri, separate prin interfața sau prezența simultană a aliajului în stare lichidă și formează un două cristale sistem de fază.

Următoarele faze se pot forma în aliaje:

Reprezentarea grafică a liniilor de coexistență de fază, în funcție de parametrii termodinamici, se numește "diagrama fazelor".

1. O soluție lichidă

Soluțiile lichide sunt amestecuri complet omogene de două (sau mai multe) substanțe în care moleculele unei substanțe sunt distribuite uniform între moleculele fiecărei substanțe.

2. Soluția solidă

Soluțiile solide sunt numite faze, în care una dintre componentele aliajului păstrează rețelelor cristaline, iar ceilalți atomi componente sunt aranjate într-o rețea cristalină a primului component (a solventului), modificarea dimensiunii sale.

Se disting dependențele de structura cristalului:

3. Compus chimic

Caracteristicile caracteristice ale compușilor chimici formate prin legea valenței normale, care diferă de soluțiile solide, sunt:  • rețeaua cristalină a compusului diferă de laturile cristaline ale componentelor;
  • în compus există întotdeauna un raport de masă multiplu de componente, ceea ce face posibilă exprimarea acestuia printr-o formulă simplă de formă A n B m;
  • Proprietățile conexiunii diferă foarte mult de proprietățile componentelor pe care le-a creat.
  • punctul de topire a devenit.

Spre deosebire de soluțiile solide, se formează compuși chimici cu o diferență semnificativă în structura atomică și cristalină a componentelor.

4. Intermediari

Un număr semnificativ de compuși formați în aliajele metalice nu respectă legile valenței și nu au un raport stabil al componentelor. Cele mai importante compuși intermediari formați în aliaje sunt după cum urmează:

  • faza de înrădăcinare;
  • conexiuni electronice;
  • structuri eterogene.

4.1. Fazele de înrădăcinare

Metale de tranziție Fe. Mn. Cr. Mo, etc. formează cu elemente cu carbon cu radiații atomice mici. azot. bor și hidrogen, cum ar fi carburi. nitruri. boruri și hidruri. Ei au multe în comun în structură și proprietăți, ele sunt deseori numite fazele de înrădăcinare.

Fazele de înrădăcinare au formula: M 4 X (Fe 4 N, Mn 4 N etc.). M2X (Fe2N, W2C, Mo2C, etc.). MX (VC, TiN, etc.). Fazele de înrădăcinare sunt faze de compoziție variabilă și au o duritate ridicată.

Soluțiile de înrădăcinare solide menționate mai sus se formează la concentrații considerabil mai mici ale celui de-al doilea component (C, N, H) și au o rețea de metal de solvent, în timp ce fazele de înrădăcinare au o rețea diferită. Structura cristalină a fazelor de înrădăcinare este determinată de raportul dintre razele atomice ale metalelor (Rx) și metal (Rm). Dacă R x / R m

Acest text poate conține erori.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: