Determinarea densității reale folosind un volumator

Scopul lucrărilor de laborator - familiarizarea studenților cu proprietățile de bază ale materialelor de construcție, stăpânirea practică a determinării proprietăților metodelor, dobândirea de competențe în laborator și capacitatea de a evalua calitatea materialelor de construcție în ceea ce privește proprietățile lor fizice și tehnice esențiale.Baza ghidurilor se bazează pe metode standard de testare a proprietăților materialelor de construcție, luând în considerare echipamentele de laborator disponibile la Departamentul Materiale de Construcții.

Toți elevii își desfășoară activitatea independent, cu legături de 2-3 persoane.

Ca materiale pentru testare, pot fi folosite materiale din piatră naturală, cum ar fi calcar sau materiale din piatră artificială, de exemplu beton.

Pentru a determina adevăratele elevi densitate au praf de preparat anterior, pentru a determina densitatea medie - pietriș din rocă, pentru determinarea rezistenței și uzură - mostrele debitata cuburi 5x5x5 cm sau alte dimensiuni.

În sala de clasă, studenții scriu jurnalele de laborator. Metodele de testare după studierea lor ar trebui să fie subliniate pe scurt în jurnal, sunt formulate formule pentru calcule, schițe de schițe ale instrumentelor folosite.

Rezultatele testelor efectuate și calculele efectuate în formă tabelară sunt înregistrate în jurnal. Se face o concluzie cu privire la proprietățile materialelor de construcție atunci când acestea sunt comparate cu valorile tabelelor indicate în anexă. Înregistrările dure și toate calculele necesare pot fi făcute pe foi de hârtie separate.

Elevii care nu sunt pregătiți pentru lecție și nu au un jurnal nu au voie să lucreze. Orele de ore pierdute sunt elaborate în afara calendarului, în intervalul de timp indicat de profesor.La livrarea lucrărilor de laborator elevii prezintă răspunsuri scrise pentru a controla întrebările și a rezolva problemele din instrucțiunile metodice pe o temă. Profesorul face un test pe tema claselor.

Fiecare lucrare după execuție este semnată de student, iar după predarea ei de către profesor. O condiție prealabilă pentru livrarea lucrărilor de laborator este umplerea corectă a jurnalului.

Pentru a face alegeri în cunoștință de cauză cu diverse materiale de construcții, în ceea ce privește obținerea cel mai mare efect tehnic și economic în aplicarea lor practică, este necesar să se cunoască proprietățile materialelor și să ia în considerare condițiile în care acestea vor lucra in structura cladirii. Proprietățile materialelor sunt extrem de diverse.

Pentru confortul de a studia proprietățile pot fi împărțite în următoarele grupe: 1) fizice; 2) chimice; 3) mecanice; 4) tehnologice; 5) complex.

Unele proprietăți (densitate, porozitate, rezistență) sunt la fel de importante pentru toate materialele, alte proprietăți (rezistență la coroziune, rezistență la îngheț) - numai pentru anumite materiale, în anumite condiții de funcționare.

În aceste linii directoare sunt date metode pentru determinarea numai a principalelor proprietăți ale materialelor de construcție: densitate medie și medie, porozitate, abraziune, rezistență, rezistență la îngheț etc.

Densitatea reală este masa unui volum unitar de material într-o stare absolut densă, adică fără a lua în considerare porii și golurile. Densitatea reală este utilizată pentru a calcula porozitatea materialului.

Densitatea reală este determinată de formula:

unde m este masa probei, g;

V este volumul probei într-o stare absolut densă, cm3.

Materialele pentru determinarea densității reale sunt zdrobite și măcinate la o pulbere fină și apoi uscate la o temperatură de 105-110 ° C până la o greutate constantă. Măcinarea materialului contribuie la distrugerea mecanică a porilor. Gradul de măcinare este determinat de standardul materialului.

Densitatea reală poate fi determinată de metru piston LeChatelier (fig. 1 a) sau picnometru (fig. 1.b), ghidat GOST 30629-99 și GOST 8735-88, în conformitate cu procedurile stabilite mai jos.

Determinarea densității reale folosind un volumator

În definițiile, care necesită o precizie ridicată, instrumentul este instalat într-un recipient de apă la o temperatură de 20 0 C. meter piston este umplut cu lichid la zero riscuri inert față de materialul de testare, în care nivelul de lichid este fixat la o tangentă la meniscul concav. Gâtul dispozitivului este uscat cu atenție cu hârtie.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: