Convenția privind privilegiile și imunitățile Comunității Economice Eurasiatice 1

Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kârgâză, Federația Rusă și Republica Tadjikistan, denumite în continuare părți,
Dorind să ofere condițiile necesare pentru îndeplinirea efectivă de către Comunitatea Economică Europeană a obiectivelor și obiectivelor sale,


ghidat de principii și norme universale recunoscute ale dreptului internațional,
Având în vedere dispozițiile articolului 16 din Tratatul privind Comunitatea Economică Eurasiatică, potrivit căruia Comunitatea Economică Eurasiatică și funcționarii acesteia beneficiază de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și atingerea obiectivelor Tratatului privind instituirea Comunității Economice Eurasiatice și tratatele în vigoare în cadrul Comunității Economice Eurasiatice .
Au convenit următoarele:

Secretarul general, funcționarii și angajații organelor comunitare sunt angajați internaționali. În exercitarea atribuțiilor lor, aceștia nu solicită sau primesc instrucțiuni din partea autorităților sau funcționarilor părților sau a autorităților din afara Comunității.
Fiecare parte se angajează să respecte cu strictețe caracterul internațional al funcțiilor funcționarilor și ale angajaților organelor comunitare și să nu le influențeze în îndeplinirea atribuțiilor lor oficiale.

I. Privilegii și imunități ale Comunității

Bunurile și bunurile organismelor comunitare se bucură de imunitate împotriva oricărei forme de intervenție administrativă sau judiciară, cu excepția cazului în care Comunitatea însăși renunță la imunitate.
organe EURASEC Localurile și arhivele sale și documentele, inclusiv corespondența oficială, indiferent de locația nu pot fi percheziționate, rechiziție, confiscare sau orice altă formă de interferență, care împiedică activitatea normală.
Reprezentanții autorităților competente din statul gazdă nu pot intra în incintele organelor comunitare decât cu consimțământul secretarului general sau al șefului organismului EurAsEC și în condițiile aprobate de acesta.


Executarea oricăror acțiuni prin decizia autorităților relevante din țara gazdă poate avea loc în incintele organismelor comunitare numai cu acordul secretarului general sau al șefului organismului competent al EurAsEC.
Premisele organismelor EurAsEC nu pot servi drept un refugiu sigur pentru persoane puse sub urmărire în temeiul legilor uneia dintre părți sau supuse extrădării unui stat membru sau unui stat terț.
Inviolabilitatea sediilor organismelor comunitare nu le permite să le utilizeze în scopuri incompatibile cu funcțiile sau sarcinile EurAsEC sau care dăunează securității părților, intereselor persoanelor fizice sau juridice ale acestora.
Statul gazdă va lua măsurile adecvate pentru a proteja sediul EurAsEC de orice intruziune sau deteriorare.

Organismele EurAsEC sunt scutite de impozitele și taxele directe și de alte taxe percepute pe teritoriul statului gazdă, cu excepția celor care sunt plăți pentru anumite tipuri de servicii (servicii).
Obiecte și alte bunuri destinate uzului oficial de către Comunitatea Economică Eurasiatică și organismele reprezentative, sunt scutite în statele membre, a taxelor vamale, impozite și alte redevențe conexe, altele decât cheltuielile de depozitare, de vămuire în afara anumite locuri sau în afara orelor de lucru ale vamale corespunzătoare organe și servicii similare în modul prevăzut pentru organizațiile internaționale.

În ceea ce privește mijloacele lor oficiale de comunicare, Comunitatea și reprezentanțele beneficiază de condiții mai puțin favorabile decât cele acordate de statul gazdă misiunilor diplomatice.

Organismele EurAsEC pot plasa un pavilion, o emblemă sau un alt simbol al Comunității în locurile ocupate de acestea și de autovehiculele lor.

Comunitatea, în conformitate cu legislația statelor membre, poate, în conformitate cu scopurile și funcțiile sale, să publice și să distribuie produse tipărite, a căror publicare este prevăzută de deciziile organismelor EurAsEC.

Statul gazdă asistă Comunitatea în dobândirea sau obținerea de sedii necesare pentru exercitarea funcțiilor Comunității.

Comunitatea a continuat cooperarea cu autoritățile competente și controlul statelor membre, în vederea asigurării unei bune administrări a justiției și punerea în aplicare a cerințelor agențiilor de aplicare a legii, precum și a preveni orice abuz de privilegiile și imunitățile prevăzute de prezenta convenție.Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: